پلی فام 300

مشخصات ساختاری
پلی فام 300، هموپليمر امولسيونی وينيل استات و فاقد نرم‌كن است.

موارد استفاده
چسب چوب
چسب‌ كاغذ و بسته‌بندی
آهار تكميل موكت
آهار تكميل فرش ماشينی
تكميل منسوجات بی بافت

موارد كاربرد

پلی فام 300 فيلرخوری زيادی دارد، بنابراين می توان اين رزين را به‌طورخالص يا همراه با پركن به‌عنوان آهار در تكميل موكت استفاده كرد. محصول تكميل‌شده با اين رزين، سخت و شق خواهد بود.
پلی فام 300 قدرت چسبندگی زيادی دارد و در ساخت چسب چوب فوری و چسب كاغذ نيز می توان از آن استفاده كرد.
چسب‌های برپايه پلی فام 300 به‌ويژه برای هم‌بندی اتصالات مبلمان و خارهای چوبی مناسب هستند. اين رزين برای مصارف بيرونی توصيه نمی شود، زيرا فيلم رزين با قرارگيری در مجاورت آب، مجدداً به‌حالت امولسيون برمی گردد.

دانلود برگه اطلاعات فنی