پلی فام 301

مشخصات ساختاری
پلی فام 301، هموپليمر امولسيونی وينيل استات و فاقد نرم‌كن است.

موارد استفاده
چسب چوب
چسب‌ كاغذ و بسته‌بندی
آهار منسوجات بی بافت

موارد كاربرد
ازآن‌جاكه قدرت چسبندگی پلی فام 301 پس از اعمال، به سرعت افزايش می يابد، اين رزين برای توليد چسب‌ چوب فوری و چسب كاغذ به‌كارمی رود.
چسب‌های برپايه پلی فام 301 به‌ويژه برای هم‌بندی اتصالات مبلمان و چسباندن خارهای چوبی مناسب هستند. اين رزين برای مصارف بيرونی توصيه نمی شود، زيرا فيلم رزين با قرارگيری در مجاورت آب، مجدداً به‌حالت امولسيون برمی گردد.

دانلود برگه اطلاعات فنی