پلی فام 324

مشخصات ساختاری
پلی فام 324، هموپليمر امولسيونی وينيل استات همراه با نرم‌كن دی بوتيل فتالات است.

موارد استفاده

آهار پشت فرش

موارد كاربرد
پلی فام 324، فيلرخوری خوبی دارد و می توان از آن به‌تنهايی، يا همراه با پركن‌ها به‌عنوان آهار پشت فرش استفاده كرد.

دانلود برگه اطلاعات فنی