پلی فام MTB

مشخصات ساختاری
پلی فام MTB كوپليمر امولسيونی خودشبكه‌ای شونده و بر پايه اكريلات است.

موارد استفاده

چاپ پيگمنت برای انواع پارچه

موارد كاربرد
پلی فام MTB رزينی عالی برای ساخت خمير پيگمنت برای چاپ انواع پارچه است. چاپ‌های انجام‌شده با اين رزين بسيار شفاف هستند.
پلی فام MTB پايداری الكتروليتی خوبی دارد و بنابراين افزودن اسيد در چاپ‌هايی مانند چاپ برداشتی، تاثيری بر پايداری آن ندارد.
به‌دليل مقاومت حرارتی و مكانيكی خوب اين رزين، هنگام اعمال فشارهای مكانيكی (مثلاً موقع ساخت خمير چاپ و هنگام چاپ) و يا افزايش دما، پايداری آن دچار مشكل نخواهد شد.
خمير چاپ تهيه شده با رزين MTB از خصوصيات چاپی عالی برخوردار است و حتی در صورت استفاده از توری های بسيار ظريف نيز مشكل شابلون‌گرفتگی نخواهد داشت.

دانلود برگه اطلاعات فنی