دریافت پروانه تحقیق و توسعه شرکت رزینفام

در دنیای رو به رشد فعلی کشورهایی مسیر توسعه را در زمان کوتاهتری خواهند پیمود که صنعتی مبتنی بر دانش و فناوری بنا نهاده باشند. یکی از الزامات توسعه دانش محور و رهایی از اقتصاد تک محصولی کشور، اعتنای ویژه به مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه های صنعتی و معدنی است، چراکه تحقیق و توسعه عامل اصلی بهینه سازی فرآیندها و به کارگیری مناسب منابع طبیعی در جهت ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالا و رقابت پذیر در سطح بین الملل و درنتیجه تحقق رشد اقتصادی مطلوب می باشد.
واحد تحقیق و توسعه شرکت رزینفام پس از اخذ گواهی تحقیق و توسعه در سال 95، با پیگیری و ممارست در حوضه تحقیقات و توسعه محصولات جدید، با اتکاء به زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری خود، موفق به اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت گردید.

20 تیر ماه 1397
منبع خبر :