دیسپرس کننده اکریلیکی جدید با عملکرد بهینه در سامانه‌های پایه آبی

پلی فام PR642 نمک سدیم کوپلیمر اکریلیک (پلی اکریلیک کربوکسیله) با وزن مولکولی بهینه شده است که به عنوان عامل پراکنش با عملکرد بالا برای پودرها و پیگمنت های معدنی در سامانه های آب پایه استفاده می شود. درصد جامد بالای این محصول امکان استفاده از مقادیر کم تر آن را در مقایسه با سایر دیسپرس کننده‌های متداول در بازار فراهم می‌آورد. این ترکیب در پراکنش رنگدانه ها و پایدار سازی آمیزه های آب پایه تاثیر بسزایی دارد. همچنین می‌تواند به عنوان پایدار کننده در تعلیق دوغاب رسی در صنایع چینی و سرامیک و پوششهای کاغذ و مقوا استفاده گردد. این محصول با هدف جایگزینی محصولات مشابه خارجی طراحی و عرضه شده است.

3 آذر ماه 1397
منبع خبر :