شوینده و بهداشتی

نام محصول ترکیب شیمیایی نرم کن درصد جامد (%) pH MFFT گرانروی (cP)
*پلی فام PR562F AC _ 40±2 6-8 _ 1.000-3.000
* : محصولات جدید VA: وینیل استات AC: اکریلیک ST: استایرن
نام محصول خواص محصول
*پلی فام PR562F عامل ضد رسوب مجدد در صنایع شوینده با فرمولاسیون کم فسفات و یا بدون فسفات
نام محصول عامل ضد رسوب مجدد
*پلی فام PR562F
= کاربرد اصلی = کاربرد جانبی

شوینده و بهداشتی

امروزه استفاده از پلیمرهای مختلف جهت بهبود خواص و کارایی انواع شوینده ها و محصولات بهداشتی رو به گسترش می باشد. کوپلیمرهای اکریلیکی با داشتن خواص منحصر به فرد، قابلیت ایجاد خواص ویژه ای در محصولات نهایی را دارند.
رزینفام با تولید کوپلیمرهای اکریلاتی ضد رسوب نمک محلول در آب، محصولاتی به عنوان عامل ضد رسوب مجدد برای فرمولاسیون های بدون فسفات در شوینده های خانگی و صنعتی ارائه داده است.


نام محصول ترکیب شیمیایی نرم کن درصد جامد (%) pH MFFT گرانروی (cP)
*پلی فام PR562F AC _ 40±2 6-8 _ 1.000-3.000