منسوج نبافته و نساجی

نام محصول ترکیب شیمیایی نرمکن درصد جامد (%) pH MFFT گرانروی (cP)
پلی فام 300 VA _ 50±1 3-5 14+ 70000-100000
پلی فام 301 VA _ 50±1 3-5 14+ 100000-140000
پلی فام 302 VA _ 50±1 3-5 14+ 1500-4500
پلی فام 320 VA + 50±1 3-5 9+ 60000-90000
پلی فام 324 VA + 50±1 4-5 4+ 20000-50000
پلی فام 330 VA + 37±1 4-5 3+ 30000-50000
*پلی فام PR629 VA/AC _ 45±1 4-6 20+ 20-100
پلی فام MTB VA/AC _ 40±1 6-7 <0 30-60
پلی فام 706 AC _ 46±1 2-3 +19 50-350
پلی فام 783 ST/AC _ 40±1 6-8 0> 100>
* : محصولات جدید VA: وینیل استات AC: اکریلیک ST: استایرن
نام محصول خواص محصول
پلی فام 300 هموپلیمر امولسیونی وینیل استات، بدون نرم‌كن، بدون چسبناکی سطحی، كمی كدر، فیلرخوری زیاد
پلی فام 301 هموپلیمر امولسیونی وینیل استات، بدون نرمکن، بدون چسبناکی سطحی، كمی كدر
پلی فام 302 هموپلیمر امولسیونی وینیل استات، بدون نرمکن، بدون چسبناکی سطحی، شفاف، فیلرخوری زیاد
پلی فام 320 هموپلیمر امولسیونی وینیل استات، همراه با نرمکن DBP، شفاف، انعطاف پذیر، بدون چسبناکی سطحی
پلی فام 324 هموپلیمر امولسیونی وینیل استات، همراه با نرمکن DBP، شفاف، انعطاف پذیر، بدون چسبناکی سطحی، فیلرخوری زیاد
پلی فام 330 هموپلیمر امولسیونی وینیل استات، همراه با نرمکن DBP، مات، بدون چسبناکی سطحی، فیلرخوری خوری خوب
*پلی فام PR629 كوپلیمر امولسیونی وینیل استات و استرهای اكریلیك، بدون نرم‌كن، مقاوم نسبت به تغییر رنگ در برابر عوامل محیطی و شستشو
پلی فام MTB کوپلیمر امولسیونی خود شبکه ای شونده بر پایه آکریلات، تا اندازه ای پشت پوش، با چسبناکی سطحی، چاپ شفاف، پایداری الکترولیتی خوب، مقام حرارتی و مکانیکی خوب
پلی فام 706 کوپلیمر امولسیونی خود شبکه ای شونده بر پایه آکریلات، شفاف، بدون چسبناکی سطحی، مقاومت شستشویی و خشک شویی
پلی فام 783 کوپلیمر امولسیونی خود شبکه ای شونده بر پایه آکریلات، شفاف، چسبناکی سطحی بسیار کم، مقاموت نوری، مقامت مکانیکی
نام محصول آهار تکمیل موکت آهار تکمیل فرش چاپ پیگمنت آهار پارچه تکمیل الیاف شیشه تکمیل منسوجات بی بافت
پلی فام 300
پلی فام 301
پلی فام 302
پلی فام 320
پلی فام 324
پلی فام 330 ×
*پلی فام PR629
پلی فام MTB
پلی فام 706 ×
پلی فام 783
= کاربرد اصلی = کاربرد جانبی

منسوج نبافته و نساجی 

صنعت نساجی یکی از حوضه های اصلی کاری شرکت رزین فام از ابتدای آغاز به کار شرکت رزینفام بوده است و به طوری که می توان گفت شرکت رزینفام از شناخته شده ترین و یکی از تامین کننده های اصلی رزین های پایه آب مصرفی در این حوضه می باشد. از معروف ترین این محصولات می توان به انواع بایندر چاپ پیگمنت، هموپلیمرهای پوشش پشت فرش و موکت و کوپلیمرهای اکریلیکی و وینیل استاتی مورد استفاده در فرآیند های تکمیل پارچه، لایه گذاری، فلوک و منسوجات بی بافت و ... می توان اشاره کرد. محصولات شرکت رزینفام در کاربرد نساجی شامل موارد زیر می باشد:

•    بایندر چاپ پیگمنت
•    آهار تکمیل موکت
•    آهار تکمیل فرش
•    آهار پارچه
•    تکمیل منسوجات بی بافت
•    تکمیل الیاف شیشه
•    افزودنی های نساجی


نام محصول ترکیب شیمیایی نرمکن درصد جامد (%) pH MFFT گرانروی (cP)
پلی فام 300 VA _ 50±1 3-5 14+ 70000-100000
پلی فام 301 VA _ 50±1 3-5 14+ 100000-140000
پلی فام 302 VA _ 50±1 3-5 14+ 1500-4500
پلی فام 320 VA + 50±1 3-5 9+ 60000-90000
پلی فام 324 VA + 50±1 4-5 4+ 20000-50000
پلی فام 330 VA + 37±1 4-5 3+ 30000-50000
*پلی فام PR629 VA/AC _ 45±1 4-6 20+ 20-100
پلی فام MTB VA/AC _ 40±1 6-7 <0 30-60
پلی فام 706 AC _ 46±1 2-3 +19 50-350
پلی فام 783 ST/AC _ 40±1 6-8 0> 100>