پلی فام 395

مشخصات ساختاری
پلی فام 395 هموپليمر امولسيونی وينيل استات و بدون نرمكن است.

موارد استفاده
پوشش های بافتاری
پوشش های ارزان قيمت داخل ساختمان

موارد کاربرد
پلی فام 395 به علت فيلرخوری زياد، برای ساخت رنگ های ساختمانی و پوشش های بافتاری ارزان قيمت مناسب است. اين رزين با مواد موجود در پوشش های بافتاری سازگار است و كلوخه شدن و يا افزايش گرانروی در هنگام اختلاط رخ نمی دهد.

دانلود برگه اطلاعات فنی