پلی فام 774

مشخصات ساختاری
پلی فام 774، كوپليمر اكريليک امولسيونی برپايه استرهای متاكريليک اسيد و بدون نرم‌كن است.

موارد استفاده
رنگ‌های داخل ساختمان
رنگ‌های خارج ساختمان
رنگ‌های براق

موارد کاربرد
پلی فام 774 برای ساخت رنگ‌های امولسيونی براق، مناسب است. اين رزين را هم‌چنين می توان در ساخت رنگ‌های نما، رنگ‌های قابل شستشوی داخل ساختمان و پوشش‌های چوب نيز استفاده كرد. اين رنگ‌ها مقاومت‌های سايشی، جوی و چسبندگی عالی به انواع سطوح دارند. 

دانلود برگه اطلاعات فنی